რას ნიშნავს კრაფტ ლუდი და ვინ აწარმოებს საქართველოში უნიკალური რეცეპტურის ლუდებს?

ყვე­ლამ იცის, რომ ერთი ჭიქა ღვი­ნო სა­სარ­გებ­ლოა, თუმ­ცა თა­ნა­მედ­რო­ვე კვლე­ვე­ბი ადას­ტუ­რებს, რომ არა­ნაკ­ლებ სა­სარ­გებ­ლოა ერთი ჭიქა ლუ­დიც. ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი ნა­ტუ­რა­ლურ, და­ნა­მა­ტე­ბის გა­რე­შე გა­კე­თე­ბულ პრო­დუქ­ცი­ას ეხე­ბა. თუმ­ცა რო­მე­ლია ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ლუდი? ინ­დუსტრი­უ­ლი ლუ­დე­ბი პას­ტე­რი­ზა­ცი­ით მზად­დე­ბა და მათ სარ­გებ­ლი­ა­ნო­ბა­ზე გა­დაჭ­რით სა­უ­ბა­რი შე­უძ­ლე­ბე­ლია. მე­ო­რე მხრივ, არ­სე­ბობს კრაფტ ლუდი, რო­მე­ლიც ზედ­მე­ტი და­ნა­მა­ტე­ბი­სა და პრო­ცე­დუ­რე­ბის გა­რე­შე მზად­დე­ბა და 100%-ით სუფ­თა …

რას ნიშნავს კრაფტ ლუდი და ვინ აწარმოებს საქართველოში უნიკალური რეცეპტურის ლუდებს? Read More »